• pl
  • en
  • de

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zapisu na newsletter jest AUTO-PARTNER HOLDING Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Subisława 50 w Gdańsku.

Kontakt do Inspektora danych: .

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 oraz uśude2 tj. na podstawie wyrażonej zgody, wyłącznie  w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany w formularzu rejestracji adres email.
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane:

·        do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

·        dostęp do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,

·        żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·        przeniesienia danych

·        cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów przesyłania newsletteru.
Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 344)